Luottamuksessa viranomaisten kykyyn hallita koronaviruskriisiä on Pohjoismaissa suuria eroja
March 19th, 2020, Tove Keldsen

Luottamuksessa viranomaisten kykyyn hallita koronaviruskriisiä on Pohjoismaissa suuria eroja

YouGovin koronavirusseuranta osoittaa, että Pohjoismaissa vallitsevat suuret erot tyytyväisyydessä ja luottamuksessa viranomaisten kykyyn hallita koronavirukseen liittyviä toimia.

YouGov on taannoin julkaissut seurantatutkimuksen koronaviruksesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, ja mittaa sen avulla mm. luottamusta viranomaisten kykyyn hallita koronavirukseen liittyviä toimia. Ensimmäisissä tuloksissa on nähtävissä suuria eroja Pohjoismaiden välillä.

Ruotsissa media on kyseenalaistanut maan terveysviranomaisten koronavirukseen liittyvät toimenpiteet, jotka eivät ole toistaiseksi olleet yhtä kattavia kuin Tanskassa, Norjassa ja Suomessa. Ruotsi on myös maa, jossa hallituksen toimiin koronaviruksen hillitsemiseksi ollaan kaikkein tyytymättömimpiä.

null

Puolet ruotsalaisista kokee, ettei hallitus ole hoitanut koronavirustilannetta asianmukaisesti. Heistä edelleen puolet, 24 %, kokee, että Ruotsin hallitus hoitaa tilannetta erittäin heikosti, ja 27 %, että tilannetta hoidetaan melko heikosti. Norjalaiset eivät ole juurikaan tyytyväisempiä. 18 % norjalaisista kokee, että maan hallitus hoitaa koronavirustilannetta erittäin heikosti, ja 33 %:n mielestä hallitus toimii asiassa melko heikosti. Vertailun vuoksi vain 2 % tanskalaisista ja 11 % suomalaisista kokee oman hallituksensa hoitavan koronavirustilannetta erittäin heikosti. Tanskalaiset ovat vertailussa kaikkein tyytyväisimpiä hallituksensa toimintaan. Kaiken kaikkiaan 86 % tanskalaisista kokee, että hallitus hoitaa koronavirustilannetta hyvin, ja puolet väestöstä on sitä mieltä, että toiminta on erittäin hyvää (14 % suomalaisista ja 9 % ruotsalaisista kokee oman hallituksensa toimivan koronaviruksen suhteen erittäin hyvin).

Tanskalaiset ovat myös muihin Pohjoismaihin verrattuna huomattavasti luottavaisempia sen suhteen, että maan terveydenhoitojärjestelmä pystyy reagoimaan laajempaan koronaviruksen tartunta-aaltoon.

null

86 %:lla tanskalaisista on erittäin suuri luottamus (39 %) tai melko suuri luottamus (47 %) siihen, että Tanskan terveydenhuolto pystyy vastaamaan koronaviruksen tartunta-aaltoon. 78%:lla on erittäin suuri tai melko suuri luottamus siihen, että Suomen terveydenhuolto pystyy vastaamaan koronaviruksen tartunta-aaltoon, mutta luottamus on jokseenkin pienempää Norjassa ja Ruotsissa, joissa 56 % / 46 % luottaa erittäin paljon tai melko paljon terveydenhoitojärjestelmänsä valmiuksiin koronavirusta vastaan.

Tietoa tutkimuksesta

Tutkimus on osa YouGovin koronaviruksen seurantatutkimusta.
Internetpohjaiseen haastattelututkimukseen vastasi 4 067 henkilöä, joista 1 037 oli tanskalaisia, 1 016 ruotsalaisia, 1 004 norjalaisia ja 1 010 suomalaisia. Vastaajat kuuluivat yli 18-vuotiaiden ikäryhmään (edustava otos maittain iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan). YouGov toteutti haastattelut 11.–16.3.2020.

YouGov julkisti taannoin maailmanlaajuisen koronaviruksen seurantatutkimuksen, joka tarkkailee muutoksia kuluttajien aikeissa, ostoskäyttäytymisessä ja elämäntavoissa viikkotasolla. Pyrkimyksenä on auttaa yritysten omistajia ja markkinastrategeja tekemään faktoihin perustuvia liiketoimintaratkaisuja.

Lue lisää YouGovin koronavirusseurannasta

Getty Images