Stor forskjell på tilliten til myndighetenes håndtering av koronaviruskrisen i Norden
March 19th, 2020, Tove Keldsen

Stor forskjell på tilliten til myndighetenes håndtering av koronaviruskrisen i Norden

YouGovs koronavirus undersøkelse, viser at det er stor forskjell på tilfredsheten med og tilliten til myndighetenes håndtering av koronavirus i Norden.

YouGov lanserte nylig en løpende tracking-undersøkelse om koronavirus i Norge og resten av Norden. Undersøkelsen tar blant annet temperaturen på tilliten til myndighetenes håndtering av koronaviruset, og de første resultatene viser store forskjeller mellom landene i Norden.

Svenske medier har stilt spørsmåltegn ved de svenske helsemyndighetenes håndtering av koronaviruset, der tiltakene hittil ikke på langt nær har vært så omfattende som i Danmark, Norge og Finland. Undersøkelsen viser at Sverige også er det landet i Norden der befolkningen er minst tilfreds med hvordan regjeringen håndterer problemet med koronaviruset.

null

Halvparten av svenskene synes ikke at regjeringen håndterer koronavirus-problemet godt. Av disse synes 24 % at den svenske regjeringen håndterer det svært dårlig, og 27 % at den håndterer det forholdsvis dårlig. Nordmenn er nesten like misfornøyde. 18 % av nordmennene synes at regjeringen håndterer koronavirus-problemet svært dårlig og 33 % at den håndterer det forholdsvis dårlig. Til sammenligning synes bare 2 % av danskene og 11 % av finnene at regjeringen deres håndterer koronavirus-problemet svært dårlig. Danskene er uten sammenligning mest tilfredse med innsatsen til regjeringen sin. Samlet sett synes 86 % av den danske befolkningen at regjeringen håndterer koronaviruset godt, og halvparten av befolkningen at den håndterer det svært godt (14 % av finnene, 9 % av svenskene og 6 % av nordmennene mener regjeringen deres håndterer koronavirus svært godt).

Danskene har også mer tillit til at helsevesenet kan reagere på et større utbrudd av koronavirus i eget land, sammenlignet med de andre nordiske landene.

null

86 % av den danske befolkningen har svært stor tillit (39 %) eller forholdsvis stor tillit (47 %) til at det danske helsevesenet kan reagere på et utbrudd av koronavirus. 78 % har stor eller forholdsvis stor tillit til at det finske helsevesenet kan reagere på et utbrudd av koronavirus, mens tilliten er noe lavere i Norge og Sverige, der 56 % og 46 % har stor eller forholdsvis stor tillit til helsevesenets evne til å reagere på koronaviruset.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er en del av YouGovs løpende tracking-undersøkelse om koronavirus, og baserer seg på intervjuer med 1037 dansker, 1016 svensker, 1004 nordmenn og 1010 finner. Utvalget er nasjonalt representativt for personer i alderen 18+ år, og er gjennomført i YouGov-panelet i perioden 11. til 16. mars 2020.

YouGov har lansert en løpende global tracking-studie om koronaviruset. Her kartlegges endringer i forbrukeratferd, kjøpsatferd, holdninger og livsstil, som kommer som en følge av koronaviruskrisen. Resultatene oppdateres ukentlig. Formålet er å gi næringsdrivende og markedsstrateger kunnskaper de kan ta faktabaserte forretningsavgjørelser ut ifra.

Les mer om YouGovs koronavirus-tracker

Image: Getty