Sveriges Radio är årets stjärnvarumärke
February 26th, 2020, Tove Keldsen

Sveriges Radio är årets stjärnvarumärke

Sveriges Radio har utsetts till ”Årets stjärnvarumärke” 2019 av YouGov och Indikat.

Indextalet för Sveriges Radio i YouGov BrandIndex ökade från 16,5 till 19.5 mellan 2018 och 2019. Det innebär att Sveriges Radio hade den mest positiva utvecklingen under det senaste året av de 30 stjärnvarumärken som Indikat och YouGov punktmarkerar.

- Flera faktorer bidrar till att vi är årets stjärnvarumärke. Framgången baseras förstås på ett samspel mellan vår dagliga verksamhet med våra program och varumärkesstärkande åtgärder från företagets sida. Vi har bland annat etablerat återkommande seminarier och attraktiva mötesplatser för vår publik, säger Christian Rauch, marknadschef på Sveriges Radio til Indikat.

- Mycket handlar om att vara aktiv i sociala medier och att finnas på plattformar där icke-lyssnarna finns. Under 2019 gjorde vi, i samband med vårt visionsarbete, en sex veckor lång turné med över 100 stopp runtom i landet då vi träffade både lyssnare och icke-lyssnare för att få in deras åsikter i vårt arbete, säger Christian Rauch.

Stjärnvarumärkens styrka, mätt som indextal i YouGov BrandIndex. Rankade efter förändring från 2018 till 2019.

Topp 5

Varumärke201720182019förändring 2019 mot 2018

Sveriges Radio

17,8

16,5

19,6

+3,03

Coca-Cola

2,6

4,5

6,9

+2,42

Volkswagen

16,6

16,9

18,9

+2,04

H&M

14,7

11,8

13,6

+1,77

Arla

26,5

28,1

29,6

+1,48

Om årets stjärnvarumärke

Årets stjärnvarumärke är det varumärke som ökat styrkan mest enligt YouGov BrandIndex från ett år till ett annat.

Indikat gör urvalet av stjärnvarumärken. Kravet är att märket uppfyller minst tre av fem stjärnparametrar:

  • marknadsledande
  • synligt i media
  • kreativt och belönat
  • internationellt och
  • snabbväxande

Dessutom ska en övervägande andel av konsumenterna ha en positiv attityd till märket.

Läs mer om YouGov BrandIndex

Om Indikat

Indikat utvecklar spetskunskap om köpvanor och reklameffektivitet. Underlag som strateger, ledningsgrupper och marknadsförare använder för beslut.

http://indikat.se/

Photo by Jonathan Farber on Unsplash