Mer enn hver fjerde nordmann har et nyttårsforsett for 2020
January 31st, 2020, Tove Keldsen

Mer enn hver fjerde nordmann har et nyttårsforsett for 2020

De færreste klarte imidlertid å holde alle sine nyttårsforsett for 2019, viser ny undersøkelse fra YouGov.

YouGovs siste undersøkelse viser at mer enn hver fjerde person (29 %) hadde et nyttårsforsett for 2020. Og blant nordmenn som er under 40 år, hadde 2 av 5 et nyttårsforsett (42 %), mens kun 14 % av de over 60 år hadde et nyttårsforsett. Det er også flere kvinner enn menn (33 % mot 26 %) som hadde et nyttårsforsett.

null

Sjansen for at de mange forsettene blir holdt, er imidlertid ikke så stor. I hvert fall ikke når vi ser på hvordan det gikk med å holde de forsettene nordmenn hadde for 2019.

null

Hver femte nordmann (21 %) hadde nyttårsforsett for 2019. Halvparten av dem (52 %) holdt noen av forsettene sine, mens hver fjerde (26 %) holdt alle. 17 % holdt ingen av forsettene sine.

null

Vi har også spurt nordmenn hvilke nyttårsforsett de noensinne har hatt. De mest populære nyttårsforsettene gjennom tidene handler om helse og om å spare penger. 2 av 5 (43 %) som noensinne har hatt et nyttårsforsett, har hatt et mål om mer trening / bedre form, og 38 % har hatt et forsett om å slanke seg. Hver tredje nordmann (33 %) har på ett eller annet tidspunkt hatt nyttårsforsett om å spare mer penger.

Blant de unge, som også er mer tilbøyelig til å ha nyttårsforsetter, har en større prosentdel hatt et nyttårsforsett om mindre bruk av medier og teknologi enn blant den øvrige befolkningen. 12 % av de mellom 18 og 39 har hatt et nyttårsforsett om å bruke sosiale medier mindre, mot 4 % i den øvrige befolkningen. 10 % har villet bruke mobilen mindre, mot 2 % i den øvrige befolkningen.

Last ned hele undersøkelsen her

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 1010 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i alderen 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 8. – 13. januar 2020. Kilde: YouGov.

Photo by Bruno Nascimento on Unsplash