Européerna om mode och hållbarhet
January 16th, 2020, Tove Keldsen

Européerna om mode och hållbarhet

Var fjärde europé har dragit ner på sina klädinköp av etiska skäl och en majoritet anser att klädtillverkarna borde vara skyldiga att ta hänsyn till etiska aspekter i sin produktion. Det visar en ny YouGov-undersökning.

YouGov har undersökt européernas inställning till mode och hållbarhet. Undersökningen visar att intresset för etiskt och hållbart producerat mode ökar. Priset förblir dock det viktigaste kriteriet när européerna ska köpa kläder.

”Snabbmode” eller second hand

null

I undersökningen svarar hälften av européerna (52 %) att de köper sina kläder från så kallade ”snabbmode”-kedjor som H&M, Zara och Mango. Finland ligger i den nedre delen av skalan med 38 %, medan Spanien toppar med 68 %. 53 % av svenskarna köper sina kläder från ”snabbmode”-kedjor.

15 % av européerna föredrar att köpa sina kläder i second hand-butiker och 12 % svarar att de föredrar att köpa kläder från så kallade etiska varumärken.

Svenskarna och finländarna är särskilt förtjusta i second hand. Var fjärde finländare (24 %) och en femtedel av svenskarna (21 %) föredrar att köpa sina kläder second hand.

Prismedvetna européer

null

För européerna är priset den klart viktigaste faktorn när de ska köpa kläder. Det är viktigt för tre fjärdedelar av européerna (76 %). Näst viktigast är hur plagget passar (66 %), medan miljöpåverkan är viktigt för betydligt färre (10 %).

För 27 % av européerna har produktens livslängd betydelse för deras klädköp. Det är särskilt viktigt för finländarna (45 %), medan motsvarande andel i de övriga nordiska länderna är 20–23 %.

Etiska hänsyn

Etiska hänsyn

Européerna är till stor del eniga om att det är viktigt att ta hänsyn till klädtillverkningens etiska aspekter. 4 av 5 (83 %) anser att klädtillverkarna borde vara skyldiga enligt lag att ta hänsyn till etiska aspekter som arbetsförhållanden och djurvälfärd i tillverkningen.

23 % av européerna svarar att de av etiska skäl har dragit ner på sina inköp av kläder. Svenskarna ligger över det europeiska genomsnittet för dem som har dragit ner på sina klädinköp av etiska skäl (26 %). Danskarna och tyskarna har i minst utsträckning dragit ner på sina inköp av kläder (18 %).

null

65 % av svenskarna skänker sina kläder till välgörenhet och 34 % ger bort dem till människor i sin närhet. Svenskarna har dock även rekord när det gäller att spara kläder de inte längre använder i sina garderober (24 % mot 18 % på europeisk nivå) eller att kasta dem (21 % kastar sina kläder jämfört med 15 % på europeisk nivå).

Vad hindrar oss?

null

Det finns flera faktorer som hindrar européerna från att köpa mer etiska och miljövänliga kläder. De flesta anser att det är för dyrt (35 %) och en tredjedel anser att det kan vara svårt att veta vilka miljöaspekter som uppfylls (31 %). Framför allt finländarna anser att kläderna är för dyra (39 %), medan svenskarna anser att det är svårt att veta vilka varumärken som är miljövänliga (36 %).

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Undersökningen är baserad på intervjuer med 2047 i Tyskland, 1023 i Frankrike, 1021 i Spanien, 1010 i Italien, 1054 i Danmark, 1030 i Sverige, 1024 i Finland och 1018 i Norge representativt utvalda personer i åldern 18 år+ under perioden 23 oktober - 6 november 2019.

null