Slik ser vi verdenscupen i langrenn
December 11th, 2019, Tove Keldsen

Slik ser vi verdenscupen i langrenn

Verdenscupen i langrenn er i gang, og et flertall av nordmenn kommer til å følge med i et visst omfang. YouGov har sett nærmere på hvem og hvordan nordmenn ser på vintersport.

Verdenscupen i langrenn har en stor plass i nordmenns hjerte, og 6 av 10 (60 %) forventer å se NRK vinterstudio og verdenscupen i langrenn.

null

Flertallet av seerne vil se noen eller utvalgte konkurranser (43 %), mens 17 % av nordmennene vil se alle eller nesten alle konkurransene. Blant langrennsentusiastene som vil se alle eller nesten alle konkurransene i verdenscupen i langrenn, er det en overvekt av de som er 60+ (27 %), og det er generelt flere menn enn kvinner som kommer til å se langrenn (65 % mot 54 % av kvinnene).

null

Det er også forskjell på hvordan kjønnene ser vintersport. 4 av 10 kvinner (40 %) har vinterstudioet i bakgrunnen mens de gjør andre ting, mens dette kun gjelder hver tredje mann (34 %).

For kvinner er vintersport også i høyere grad en sosial begivenhet enn for menn. 36 % ser det sammen med familie og venner mot 29 % av mennene. Menn betrakter i høyere grad å se på vintersport som egentid (23 % mot 15 % av kvinnene).

Det er også felles tradisjoner i forbindelse med å se vintersport for de to kjønn. Hver femte mann og kvinne (20 %) spiser ofte en lang frokost eller lunsj i forbindelse med at de ser vintersport, og 16-17 % hygger seg med god mat og snacks når de ser vintersport.

YouGov har også sett nærmere på målgruppen som vil se alle eller nesten alle konkurransene i verdenscupen i langrenn.

Profilen til en hyppig seer for verdenscupen i langrenn

null

Ved bruk av YouGov Profiles kunne vi se nærmere på de 17 % av befolkningen som kommer til å se alle eller nesten alle konkurranser i forbindelse med verdenscupen i langrenn. Befolkningen på 60+ og menn er overrepresentert i denne målgruppe. Målgruppen er også langt mer interessert i vintersport enn befolkningen generelt. Eksempelvis følger 83 % langrenn på TV eller live mot 39 % av den generelle befolkning. Og 77 % følger skiskyting mot 35 % av befolkningen. Vintersport anses også i høyere grad som egentid (31 %) hos målgruppen, viser data fra YouGov Profiles.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 1007 intervjuer, i et landsrepresentativt utvalg 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 20. – 25. november 2019. Kilde: YouGov.

https://yougov.no/find-solutions/omnibus/

Segmenteringsverktøyet YouGov Profiles gjør det mulig å kartlegge og analysere ulike befolkningsgrupper. Dataene er samlet inn i en 12-månedersperiode frem til 24. november 2019.

https://yougov.no/find-solutions/profiles/

Image: Getty