Danskernes største shoppedag
December 4th, 2019, Tove Keldsen

Danskernes største shoppedag

Hver anden benyttede sig i år af et Black Friday-tilbud, men shoppedagen splitter danskerne, viser ny YouGov-undersøgelse.

November har budt på to store shoppedage. Black Friday som alle danskere efterhånden kender (97%), og det noget mindre kendte kinesiske udsalgsfænomen Singles Day (11/11), som er Kinas modsvar til Black Friday.

null

Singles Day er endnu ikke på niveau med Black Friday, men ca. halvdelen af befolkningen kender shoppedagen (56%), hvilket er en lille øgning fra 2018 (51%).

Sammenlignet med sidste års Black Friday steg antallet af handler i år, viser tal fra DIBS, og YouGovs undersøgelse viser, at halvdelen af danskerne (47%) benyttede sig af et Black Friday-tilbud i 2019, mens kun 8% af danskerne benyttede sig af et tilbud i anledning af Singles Day.

YouGov har set nærmere på danskernes holdning til årets største shoppedag, Black Friday.

null

Shoppedagen splitter danskerne. 2 ud af 5 mener Black Friday giver anledning til generel overforbrug. Det er især de unge mellem 18-29 år, som er af denne opfattelse (48%). Det er dog samtidig også de unge, som i højeste grad ser Black Friday som en god anledning til at spare penge (34%) mod 25% i den øvrige befolkning.

Mange ser også Black Friday som en god mulighed for at købe årets første julegaver. Hver tredje (32%) synes i hvert fald, at Black Friday er en god anledning til at købe julegaver. Samme andel bryder sig ikke om Black Friday. De danske mænd er generelt mere negativt indstillede til shoppedagen (37%) end kvinderne (27%).

Om undersøgelsen

Undersøgelsen om Singles Day er i 2019 baseret på 1001 interview med repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet i alderen 18+ år. Data er indsamlet fra perioden 12. november til 14. november 2019.

Undersøgelsen om Black Friday er i 2019 baseret på 1012 interview med repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet i alderen 18+ år. Data er indsamlet fra perioden 29. november til 2. december 2019.

Image: Getty