Därför flyttar svenskarna
November 12th, 2019, Tove Keldsen

Därför flyttar svenskarna

Det är främst de unga resursstarka familjerna som planerar att byta ut stadslivet mot en tillvaro på landet. Det visar YouGovs nya mobilitetsundersökning.

YouGov har undersökt mobiliteten bland 2 044 svenskar för att kartlägga anledningarna till att svenskarna flyttar eller stannar kvar. Vad får dem att flytta inom eller utanför länet och vart planerar de att flytta?

null

Var fjärde svensk (27 %) planerar att flytta under det kommande året. De flesta, 17 %, kommer att flytta inom det län där de redan bor, medan 6 % planerar att flytta till ett annat län. 4 % planerar att flytta utomlands.

57 % överväger dock inte att flytta och är heller inte intresserade av det. Det är framför allt de som är 50+ som inte är intresserade av att flytta (70 %).

Vart flyttar vi?

Bland alla de som planerar att flytta kommer 2 av 4 (39 %) att byta ut stadslivet mot ett liv på landet eller tvärtom.

null

Var fjärde planerar att flytta från en storstad/tätort till landsbygden. Det är framför allt 30–39-åringar som har sådana planer (39 %) samt familjer med barn under 7 år (40 %). Det är också främst familjer med en hushållsinkomst på 700 000 kr eller mer brutto som har sådana planer.

null

Bland den del av befolkningen som planerar att flytta till ett annat län är det flest som planerar att flytta till Stockholm (18 %), följt av Uppsala län (12 %), Västra Götalands län (10 %) och Skåne län (10 %).

Varför flyttar vi?

Det är främst bostadssituationen som får svenskarna att planera att flytta:

null

Nästan var tredje (30 %) nämner bättre boende som anledningen till att de planerar att flytta. 22 % anger större boende och 18 % billigare boende som anledning till flytten. Närheten till naturen och familjen/släkten är de främsta anledningarna till att flytta som inte är kopplade till boendesituationen. Därefter kommer arbete (12 %), kultur (11 %) och grannskap (10 %). Det är inte överraskande att arbete och studier är de främsta anledningarna att flytta bland 18–29-åringar. Var femte (22 %) i den åldersgruppen nämner detta som anledningar till att flytta. Bland de som är 60+ är närheten till familj/släkt den främsta anledningen att flytta (26 %).

Om mobilitetsundersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29–31 oktober 2019 har sammanlagt 2044 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.