Kroppstilfredshet i Europa
September 23rd, 2019, Tove Keldsen

Kroppstilfredshet i Europa

Hver fjerde europeer føler seg ikke komfortable med kroppen sin, og nesten hver tredje har vært utsatt for bodyshaming. YouGov har tatt pulsen på europeernes kroppstilfredshet.

Vi har spurt folk i åtte europeiske land (Italia, Spania, Tyskland, Frankrike, Danmark, Sverige, Finland og Norge) hvor fornøyd de er med kroppen sin, og om de har hatt opplevelser med bodyshaming. Bodyshaming er en betegnelse for kritikk eller diskriminering av en person på grunn av hans/hennes fysiske utseende*.

Tyskerne og italienerne er mest kroppstilfredse

Blant de åtte landene er tyskerne og italienerne de mest kroppstilfredse. Der svarte 3 av 5 (59%) at de er helt eller delvis fornøyd med kroppen sin. I den andre enden av skalaen plasserer finnene seg. Bare hver tredje person i Finland er fornøyd med kroppen sin (36%). I Norge er 39% fornøyd med kroppen sin.

null

I tillegg til å spørre om folk følte seg vel i sin egen kropp, spurte vi europeerne om de ønsker å endre noe ved kroppen sin. 3 av 5 vil gjerne endre noe ved kroppen sin (61%).

Dersom man ser nærmere på hvilke endringer europeerne ønsker å foreta, står vekttap høyest på listen; 50% av de misfornøyde europeerne ønsker å slanke seg.

Misfornøyde nordmenn

I Norge er kvinner og folk mellom 35 og 44 år betydelig mindre fornøyd med kroppen sin enn resten av befolkningen. Nordmenn i aldersgruppen 55+ er de mest fornøyde (46%), mens de fra 35 til 44 år er mest misfornøyd (40%). I Norge føler 1 av 3 kvinner (37 %) seg ikke vel med kroppen sin mot 21 % av mennene.

null

Mer enn halvparten av nordmennene ville gjerne endret noe ved utseendet sitt (53%). Av de som ønsket å endre utseende sitt var aldersgruppen 25 til 34 år mest fremtreende med 72%. fulgt av de mellom 35 og 44 år (65%). Noe tyder likevel på at flere i aldersgruppen 55+ har sluttet fred med egen kropp enn den øvrige befolkningen. 35% i aldersgruppen 55+ vil endre noe med kroppen sin.

Bodyshaming

30% av europeerne har vært offer for bodyshaming. Landet med flest offer er i Finland med 40% og landet med færrest er Tyskland med 25%. I Norge har 31% vært utsatt, mens andelen stiger signifikant for de mellom 18 og 24 år, der annenhver person (51%) har opplevd bodyshaming.

null

Undersøkelsen viser at ofre for bodyshaming har vært utsatt flere ganger. Bare 6% av ofrene for bodyshaming angir at det har dreid seg om en enkeltstående episode, mens 1 av 3 (36%) er blitt bodyshamet mer enn ti ganger i livet.

Av dem som har vært utsatt, angir flest (45 %) at de personene som utsatte dem for bodyshaming, var en kollega, mens hver fjerde har opplevd bodyshaming fra en venn (25%).

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 2064 i Tyskland, 1024 i Frankrike, 1017 i Spania, 1030 i Italia, 1039 i Danmark, 1017 i Sverige, 1007 i Finland og 1008 i Norge - representativt utvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Omnibus-panelet i perioden 26. til 28. april 2019.

YouGov-panelet ble spurt om sitt kjennskap til uttrykket “body-shaming, og etterpå fikk de en definisjon av uttrykket før de gjorde ferdig undersøkelsen.

Bodyshaming" betyr at folk blir hånet eller diskriminert på grunn av sitt fysiske utseende, dvs. at de vurderes negativt og/eller får nedverdigende kommentarer. Bodyshaming kan gå på alle slags fysiske egenskaper. Eksempler kan være overvektig kropp (overvektsmobbing), undervektig kropp (undervektsmobbing), svært gammel eller svært ung/barnslig kropp, funksjonshemning, hudens farge og tekstur, hårets farge og tekstur, feilstilling av ben/armer, osv.

Se hele undersøkelsen her