Svenskar skulle helst skänka pengar till Barncancerfonden och Läkare utan gränser
August 15th, 2019, Tove Keldsen

Svenskar skulle helst skänka pengar till Barncancerfonden och Läkare utan gränser

Nära 1 av 3 svenskar är intresserade av att stötta hjälporganisationer och ideella organisationer med pengar. Men vem har svenskarna mest tillit till, och vem stöttar de helst?

YouGov har publicerat den årliga NGO barometern, som belyser svenskarnas inställning och stöd till hjälporganisationer och ideella organisationer/föreningar – kortfattat NGOs.

NGO barometern belyser bland annat svenskarnas inställning till att donera och stötta. 3 av 4 (75 %) har någon gång stöttat en NGO med pengar. Fler kvinnor än män har stöttat med pengar (81 % jämfört med 70 % av männen). 4 av 10 (42%) svenskar har varit fast bidragsgivare till en hjälporganisation och över hälften (55%) av svenskarna har varit fast bidragsgivare till en ideell organisation/förening.

Förtroende till NGOs är inte högt bland svenskarna. I genomsnitt så åtnjuter organisationerna som svenskarna känner till en tredjedel av svenskarnas förtroende (33 %) gällande att de är effektiva och att pengarna går dit de ska.

null

De hjälporganisationer som upplevs som mest effektiva är Läkare utan gränser, Operation Smile och Barncancerfonden. Min Stora Dag, Stockholms stadsmission och Radiohjälpen är de Ideella organisationer/föreningar som flest svenskar anser är effektiva i sitt arbete och att pengar går dit de ska.

Dessa organisationer är också med på svenskarnas top 10 över vilka NGO’s de helst vill skänka 100 kronor till.

null

En tredjedel svenskar (31 – 32 %) skulle helst skänka pengar till Barncancerfonden och Läkare utan gränser. Världsnaturfonden WWF, Min Stora Dag samt Hjärt-Lungfonden är de Ideella organisationer/föreningar som flest vill skänka 100 kronor till (21-23%)

Om NGO barometern 2019

Svenskarnas inställning till organisationer som bedriver ideellt arbete

YouGov har för avsikt att varje år göra en analys av svenskarnas inställning till hjälporganisationer och ideella organisationer/föreningar.

Totalt har 57 organisationer undersökts i rapporten.

Rapporten går igenom följande aspekter;

  • Kännedom om och förtroende till NGOs
  • Stödet till hjälporganisationer
  • Stödet till ideella organisationer/föreningar
  • Inställning till att donera och stötta
  • Inställning till att frivillig-arbeta

Under perioden 27 februari – 4 mars 2019 har sammanlagt 2032 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.

Läs mer

Foto: Getty