Hvordan ser vi på EU's fremtid?
June 27th, 2019, Tove Keldsen, Julie Thorsgaard Bøgh

Hvordan ser vi på EU's fremtid?

Oven på det nyligt afholdte Europa Parlamentsvalg har YouGov spurgt befolkningen i seks medlemslande (Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Danmark, Sverige og Finland), hvad de mener om EU samt deres syn på EU’s fremtid.

De mest EU-optimistiske europæere finder vi i Danmark og Finland.

null

Her tilkendegiver 47% af finnerne og 46% af danskerne, at de er ret optimistiske eller meget optimistiske omkring EU’s fremtid. I Storbritannien (26%) og Frankrig (25%) er kun halvt så mange optimistiske.

Finnerne er også mest tilfredse med det nuværende EU-samarbejde.

null

I Finland er hver tredje (35%) tilfreds med samarbejdet mellem nationalstat og EU, mens kun hver tiende i Frankrig og hver femte i Storbritannien (22%) og Tyskland (17%) mener, balancen er rigtig.

Tyskland er det eneste land, hvor en større andel af befolkningen mener, at medlemslandene burde give mere magt til EU-institutionerne (36%) end andelen, som mener, at EU skal have mindre magt (30%).

Næsten 4 ud af 10 i Danmark, Sverige og Storbritannien mener, at EU skal have mindre magt over medlemslandene (38%).

null

Ifølge 45% af befolkningen i de seks europæiske lande, kan andre være tilbøjelige til at gå i Storbritanniens spor og forlade EU. Særligt befolkningen i Storbritannien (51%) og Frankrig (52%) mener, at det er et sandsynligt scenarie.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Omnibus i perioden 12.-22. maj 2019. Heraf 2131 i Storbritannien, 1025 i Tyskland, 1008 i Frankrig, 1033 i Danmark, 1010 i Sverige, 1010 i Finland og 1004 i Norge.

Se hele undersøgelsen her

Picture: GettyImages