Näin suomalaiset matkustavat
May 23rd, 2019, Tove Keldsen

Näin suomalaiset matkustavat

Kesäloma on jo ovella, ja joka toisella suomalaisella on suunnitelmissa matkustaa niin kotimaassa kuin ulkomaillekin. Mutta kuka harrastaa mitäkin? YouGov tarkasteli suomalaisten kesälomakäyttäytymistä.

Ketkä sitten viettävät kesälomansa Suomessa, ja ketkä haluavat käydä ulkomailla? Olemme tutkineet molempien ryhmien ominaispiirteitä YouGov Profiles* -segmentointityökalun avulla.

Kuka viettää lomansa Suomessa?

null

Naiset sekä pohjois-, itä- ja länsisuomalaiset ovat yliedustettuina ryhmässä, joka suunnittelee tänä vuonna kesäloman viettoa Suomessa, kun heitä verrataan ulkomaille matkustavien ryhmään. Tässä kohderyhmässä ovat yliedustettuina myös pienten, alle 7-vuotiaiden lasten vanhemmat (15 %), jotka suosivat vapaa-ajallaan kotoisia puuhia, kuten lukemista (57 %) tai kutomista ja neulomista (21 %).

Kolme kymmenestä kotimaassa kesälomailua suunnittelevasta aikoo viettää lomansa perheen ja ystävien parissa (30 %), kun taas lähes yhtä moni aikoo käydä suurkaupunkilomalla (27 %) .Yksi kymmenestä viettää lomansa maaseudulla patikoiden (12 %) tai leirintälomailun merkeissä (12 %)

Kuka matkustaa ulkomaille kesälomallaan?

null

Vertailuna kesälomaansa Suomessa viettävien ryhmään miehet (58 %) sekä Helsingin ja Uudenmaan asukkaat (34 %) ovat useammin aikeissa matkustaa ulkomaille kesälomallaan. Myös henkilöt, joilla on taloudessaan kotona asuvia yli 7-vuotiaita lapsia, ovat näissä tilastoissa yliedustettuina (16 %). Tämä ryhmä on erityisen kiinnostunut matkustamisesta (62 %), ja he mielivät erityisesti etelän lomakohteisiin. Kolme kymmenestä (30 %) ulkomaille kesälomallaan matkustavasta suunnittelee rantalomaa, siinä missä suunnilleen yhtä monella on mielessään nähtävyyksien katseleminen. Yksi neljästä (27 %) aikoo viettää loman suurkaupungissa. Kysyttäessä missä Euroopan maissa nämä matkustelijat haluaisivat seuraavan viiden vuoden aikana käydä, listan kärjestä löytyivät Espanja (36 %) ja Italia (34 %).

Tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 26-04-2019 – 03-05-2019. Vastaajia Suomessa 2015. Lähde: YouGov.

yougov.fi/find-solutions/omnibus/

YouGov Profiles yhdistää datan ja antaa sinulle uusia mahdollisuuksia kartoittaa ja tutkia markkinasegmenttejä ja keskeisiä kohderyhmiä.

yougov.fi/find-solutions/profiles/

Image: Getty