Her er danskernes foretrukne offentlige organisation
May 13th, 2019, Tove Keldsen

Her er danskernes foretrukne offentlige organisation

Politiet har en stor plads i danskernes hjerte, viser YouGovs PublicIndex, som løbende afdækker danskernes opfattelse af de større styrelser, råd og udvalg i Danmark.

Hvilke offentlige styrelser, råd og nævn udgør en høj samfundsmæssig værdi, og hvem leverer et arbejde af høj kvalitet? Særligt en organisation skiller sig positivt ud.

null

Politiet er den offentlige organisation, som danskerne suverænt mener, udgør den højeste samfundsmæssige værdi (score 44). Politiet ligger også helt i top, når det gælder de offentlige organisationer, som danskerne mener, leverer arbejde af høj kvalitet. Her må de dog dele førstepladsen med DMI med en score på 25. Men selvom danskerne mener, DMI leverer meteorologisk indsigt af høj kvalitet, må DMI dog affinde sig med, at deres indsats ikke vurderes at udgøre en lige så høj samfundsmæssig værdi som politiets.

null

Danmarks Statistik placerer sig på en tredjeplads med en score på 21. Ligesom DMI får Danmarks Statistik også en langt lavere score målt på samfundsmæssig værdi sammenlignet med politiet.

SKAT, som de seneste år været præget af en lang række skandaler, ligger i bunden målt på kvalitet med en score på -19. Banedanmark ligger næstlavest med en score på -15. Banedanmark har gennem mange år været en udskældt organisation og har senest fået meget kritik efter de annoncerede sporarbejde på en af landets mest trafikerede togstrækninger. Banedanmark er også sammen med SKAT den organisation, som flest danskere angiver at have hørt negativ omtale af inden for det seneste stykke tid (29%).

Udlændingestyrelsen, Finanstilsynet og Moderniseringsstyrelsen ligger også i den tunge ende med en negativ score målt på kvaliteten af det arbejde, de udfører. Moderniseringsstyrelsen er en af de organisationer, som danskerne har sværest ved at se værdien i, og styrelsen er den eneste offentlige organisation, der ender med en negativ score målt på samfundsmæssig værdi (-1).

Om rankingen

Rankingen er udarbejdet ved hjælp af YouGov PublicIndex, som er en omdømme-tracker, der afdækker danskernes opfattelse af 30+ af de større styrelser, råd og udvalg i Danmark.

Rankingen er baseret på 2037 interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov Panelet. Data er indsamlet fra 15. til 19. april 2019.

Image: Politi.dk