Klimadebatten har sat aftryk på danskernes madvaner
April 25th, 2019, Tove Keldsen

Klimadebatten har sat aftryk på danskernes madvaner

1 ud af 4 i Danmark mener at deres personlige valg af madvarer påvirker miljøet, og at mindre kød og madspild er de mest effektive tiltag til at reducere fødevarers negative aftryk på klimaet.

YouGov har publiceret den årlige Food & Health-rapport, som i mere end 10 år har målt nordiske forbrugeres holdning til mad, klima og sundhed. Rapporten viser, at flere forbrugere i de nordiske lande tager stilling til – og konsumerer på baggrund af - hvordan visse fødevarer kan være en belastning for klimaet.

null

Klimadebatten blussede op efter en varm sommer, men YouGov har gennem flere år vist en stigende tendens til, at danske forbrugere forbinder indtag af bestemte fødevarer med en negativ klimapåvirkning. Kød, og i særdeleshed oksekød, er den fødevaregruppe som flest forbinder med negativ påvirkning af miljøet. Næsten halvdelen af befolkningen (47%) forbinder oksekød med en negativ miljøpåvirkning, og blandt beboere i Hovedstadsområdet stiger denne andel til 61%.

1 ud af 3 (32%) mener også, at det at spise mindre kød er det mest effektive tiltag til at reducere fødevarers negative aftryk på klima og miljø.

null

3 ud af 10 danskere (30%) har sat sit totale kødindtag ned i løbet af det seneste år. Ud af dem svarer hver tredje (34%) at de hovedsageligt gør det for miljøets skyld.

Mindre madspild

Hver femte dansker (21%) mener, at mindre madspild er det mest effektive tiltag til at reducere fødevarers negative aftryk på miljøet. 4 ud af 10 (41%) svarer også, at de har smidt mindre mad ud i løbet af det seneste år, og det er den største ændring i danskernes forbrug i løbet af det seneste år.

Om Food & Health 2019

- En undersøgelse af nordiske forbrugeres syn på fødevarer, klima og sundhed

YouGov har i mere end 10 år fulgt nordiske forbrugeres holdning til mad, klima og sundhed. Målet med Food&Health er at opnå en bedre forståelse for forbrugernes viden og holdninger og at spore ændringer over tid.

Food&Health 2019 er baseret på interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 16-64 fra YouGov Panelet i Sverige, Danmark, Norge, Finland. Ca. 500 interviews i Danmark, Norge og Finland, mens der er foretaget ca. 1000 interviews i Sverige.

Data er indsamlet fra 29. januar 2019 til 7. februar 2019.

Læs mere