Klimatdebatten har påverkat svenskarnas matvanor
April 25th, 2019, Tove Keldsen

Klimatdebatten har påverkat svenskarnas matvanor

Tre av fem personer i Sverige anser att deras personliga val av mat påverkar miljön och att de effektivaste åtgärderna för att minska matens negativa avtryck på klimatet är att äta mindre kött, minska matsvinnet och äta mer lokalproducerad mat.

YouGov har nyligen publicerat den årliga Food & Health-rapporten, som beskriver de nordiska konsumenternas inställning till mat, livsstil och hälsa samt utvecklingen under mer än 10 års tid. Rapporten visar att många konsumenter i Norden tar ställning till – och konsumerar mot bakgrund av – hur vissa livsmedel kan påverka klimatet.

Klimatdebatten blossade upp efter den varma och torra sommaren, men YouGov har i flera år visat på en ökande tendens till att svenska konsumenter associerar intaget av vissa livsmedel med en negativ klimatpåverkan. Kött, och särskilt nötkött, är den livsmedelsgrupp som de flesta associerar med en negativ påverkan på miljön. 4 av 10 (41 %) associerar nötkött med en negativ miljöpåverkan och bland ungdomar mellan 16–24 år är denna andel hela 53 %.

null

Var fjärde svensk (27 %) anser också att den effektivaste åtgärden för att minska matens negativa avtryck på klimatet och miljön är att äta mindre kött. Samtidigt uppger nästan var tredje svensk (31 %) att de har minskat sitt totala köttintag under det gångna året.

null

Mindre matsvinn

Var femte svensk (22 %) anser att den effektivaste åtgärden för att minska matens negativa avtryck på miljön är att minska matsvinnet. 4 av 10 (37 %) svarar också att de har slängt mindre mat under det gångna året.

Närproducerade varor

Slutligen anser 1 av 5 svenskar (21 %) att köpa mer lokalproducerade och närodlade livsmedel är den effektivaste åtgärden för att minska matens negativa avtryck på klimatet och miljön. Varje tredje svensk (34 %) svarar att de har köpt mer lokalproducerade livsmedel under det gångna året. Särskilt kvinnor anger att de har köpt mer lokalproducerat (39 % jämfört med 29 % av männen).

Den varma och torra sommaren har också bidragit till ökningen av närproducerat. 2 av 10 menar att de till följd av den torra sommaren köper mer svenskt för att stödja jordbruket och 1 av 10 (13 %) köper mer närodlad och lokalproducerad mat.

Om Food & Health 2019

- Nordiska konsumenters uppfattning om mat, klimat och hälsa

YouGov har i mer än 10 år undersökt nordiska konsumenters inställning till mat, klimat och hälsa. I årets rapport är det extra fokus på förändrade kostvanor, klimat och miljö, flexitarianism samt hållbarhet.

Rapporten finns i en nordisk version (Sverige, Danmark, Norge, Finland) på engelska och i en version för Sverige på svenska.

Urvalet är nationellt representativt för befolkningen i åldern 16–64 år i respektive land. 1000 intervjuer genomförs i Sverige och 500 per land i övriga länder.

Undersökningen är genomförd mellan den 29 januari och 9 februari 2019.

Läs mer