Har fackföreningar spelat ut sin roll?
March 22nd, 2019, Tove Keldsen

Har fackföreningar spelat ut sin roll?

Enligt en majoritet av svenskarna är fackföreningar nödvändiga för att säkra bra löne- och arbetsvillkor, men många anser också att de är för dyra och styrs av politiska partier. Det visar en ny undersökning från YouGov.

Hälften av den vuxna svenska befolkningen är medlem i en fackförening och nästan 1 av 3 (29 %) har fått rådgivning, stöd eller juridisk hjälp av en fackförening. Men hur ser den allmänna inställningen till fackföreningar ut? Det har YouGov undersökt.

null

3 av 5 (60 %) anser att fackföreningar har haft ett positivt inflytande på den svenska arbetsmarknadsmodellens utveckling. Och fackföreningar spelar fortsatt en viktig roll enligt en majoritet av svenskarna. 59 % anser att fackföreningar är nödvändiga för att säkra bra löne- och arbetsvillkor. Det är, föga överraskande, i högre grad medlemmar i fackföreningar som delar denna åsikt (71 % mot 48 % bland icke medlemmar). Men det är också fler kvinnor som har den åsikten (66 % mot 52 % bland män).

En majoritet av svenskarna (56 %) anser också att fackföreningar handlar om solidaritet och sammanhållning. Den här uppfattningen stöds också i högre grad av fackföreningsmedlemmar (65 %) och kvinnor (62 %).

Fackföreningar är för dyra och styrs av politiska partier

Även om en majoritet av svenskarna anser att fackföreningarna har en viktig roll i samhället är de inte odelat positiva till de svenska fackföreningarna och mer än halva befolkningen anser att fackföreningar är för dyra (58 %).

Hälften av befolkningen (51 %) anser också att fackföreningar styrs av politiska partier. Det är framför allt män som delar denna uppfattning (60 % mot 42 % av kvinnorna) samt medlemmar av fackföreningar inom LO (55 %).

null

Slutligen anser 2 av 5 att fackföreningarna saknar genomslagskraft och inflytande (39 %) och att fackföreningar är gammaldags (38 %).

När det handlar om den personliga vinsten med att vara medlem i en fackförening är befolkningen mer osäker på vad som lönar sig bäst. 36 % anser att det är bättre att själv förhandla om löne- och arbetsvillkor än att låta en fackförening göra det, medan 28 % inte instämmer i denna åsikt och 12 % är osäkra. Det är i högre grad män än kvinnor som anser att det är bättre att själv förhandla om löne- och arbetsvillkor än att låta en fackförening göra det (41 % mot 32 % av kvinnorna). Stockholmare har också mer tilltro till den egna förhandlingsförmågan än människor i övriga Sverige (42 % mot 35 %).

Vilka av följande fackföreningar har svenskar bäst intryck av?

YouGov har också undersökt vilka fackföreningar som svenskarna känner till och vilka de har ett positivt eller negativt intryck av. Här är topplistan med fackföreningar med en kännedom över 20%.

null

Unionen, som flest känner till, är också det fackförbund som flest har positiv inställning till av dem som känner till förbundet (19). Därefter kommer Sveriges ingengörer (18).

SAC-Syndikalisterna (-9) och Transportarbetareförbundet (-7) är de fackföreningar som flest har negativ inställning till, av dem som känner till förbunden.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 25 januari – 5 februari 2019 har sammanlagt 3136 intervjuer via YouGov Sveriges internetpanel genomförts med män och kvinnor i åldern 18 år och äldre. Urvalet är representativt för kön, ålder och region.

Image: Getty