Vanhukset ja miehet ovat talven suhteen kriittisimpiä
February 25th, 2019, Julie Thorsgaard Bøgh

Vanhukset ja miehet ovat talven suhteen kriittisimpiä

Talvi jakaa suomalaisten mielipiteet, mutta mistä me talvessa pidämme – ja mistä emme? YouGovin uusi tutkimus selvittää asiaa.

57 % suomalaisista pitää talvesta yleisesti ottaen, mutta 39 %:lle vuodenaika ei ole yleisesti mieluinen. Nuorempi sukupolvi suhtautuu talveen myönteisimmin. Kolme viidestä (63 %) 18–39-vuotiaasta vastaa yleisesti ottaen pitävänsä talvesta, siinä missä yli 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista näin vastaa vain puolet (52 %).

null

Kesä on suomalaisten selkeä suosikkivuodenaika. Yli puolet suomalaisista pitää eniten kesästä (56 %) kevään (23 %), syksyn (13 %) ja talven (5 %) sijaan.

Joka kolmannen (31 %) suomalaisen mielestä ikävintä talvessa on kylmyys. 29 % ilmoittaa, että ikävintä on valoisien tuntien vähyys, ja 11 % on sitä mieltä, että sää on talven pahin puoli. Yli joka kolmas (35 %) 18–39-vuotiaista toteaa kylmyyden pahimmaksi, kun taas muusta väestöstä tätä mieltä on 28 %.

null

Suomalaisilla on hyvin eriäviä näkemyksiä siitä, mikä on hyvin eriäviä näkemyksiä siitä, mikä on talvessa parasta. Joka kolmas (32 %) 40–49-vuotiaista on sitä mieltä, että parasta talvessa on raitis, kylmä ilma, mutta muun väestön keskuudessa tämä mielipide on harvinaisempi (20 %). 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat yhdistävät talven suurimmassa määrin useampien kirjojen lukemiseen (7 %), siinä missä 7 % 18–29-vuotiaista pitää eniten mukavista talvivaatteista

50-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat kaikkein kriittisimpiä talven suhteen. Kyseisestä ikäryhmästä 16 % vastaa, että he eivät pidä talvessa mistään, kun taas 18–39-vuotiaista näin ilmoitti 5 % ja 40–49-vuotiaista 9 %.

Joka viides (19 %) on sitä mieltä, että ulkoaktiviteetit ovat parasta talvessa. Miehet ovat erityisen innoissaan ulkoaktiviteeteista (23 %) verrattuna 14 %:iin naisista.

Tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 04-02-2019 – 06-02-2019. Vastaajia Suomessa 999. Lähde: YouGov. Picture: GettyImages