Samsung - årets stjärnvarumärke
February 20th, 2019, Tove Keldsen

Samsung - årets stjärnvarumärke

Samsung har utsetts till ”Årets stjärnvarumärke” 2018 av YouGov och Indikat. Det innebär att Samsungs varumärke hade den mest positiva utvecklingen under det senaste året.

Attityderna till Samsungs varumärke förbättrades mer vän för något annat tongivande varumärke på den svenska marknaden under det gångna året. Enligt YouGovs dagliga varumärkesmätning BrandIndex var Samsungs genomsnittliga styrka 30,6 under 2018 jämfört med 27,7 året innan.​

null

- Vi ser i vår data att Samsung förbättrat sig på samtliga imagedimensioner som bygger upp det totala indexvärdet. Framförallt har uppfattningen av att Samsung står för bra kvalitet ökat och gjorde en förbättring på 3.5 poäng sedan 2017. Ett växande utbud av aktörer inom mobiltelefoner, hemelektronik och vitvaror gör också att kvalitet kommer bli viktig aspekt för konsumenterna när de ska välja produkt framöver, säger Oscar Danielson, senior analytiker hos YouGov

- Vi ser också tydligt att Samsungs buzz-värde är högre under 2018 jämfört med 2017 vilket visar på att deras kommunikation har nått fram och att konsumenterna upplever att det har kommunicerat ett positivt budskap, fortsätter Oscar.

Om Stjärnvarumärken

Indikat gör urvalet av stjärnvarumärken. Kravet är att märket uppfyller minst tre av fem stjärnparametrar:

  • marknadsledande
  • synligt i media
  • kreativt och belönat
  • internationellt
  • snabbväxande

Utvalda märken mäts i YouGov BrandIndex, en daglig uppföljning av svenskarnas uppfattning om varumärken. I Sverige mäts cirka 300 svenska varumärken dagligen med YouGov BrandIndex. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland allmänheten i Sverige som ger sin uppfattning av olika varumärken.

Index är genomsnittet av sex olika imageparametrar: kvalitet, allmänt intryck, värde för pengarna, rekommendation, rykte och kundnöjdhet.

Under 2018 har 31 varumärken uppfyllt kriterierna för att tävla om årets stjärnvarumärke .

Läs mer om YouGov BrandIndex

Image: Samsung