Har fagforeninger udspillet deres rolle? Ikke hvis du spørger danskerne
January 29th, 2019, Tove Keldsen

Har fagforeninger udspillet deres rolle? Ikke hvis du spørger danskerne

Mere end halvdelen af befolkningen er medlem af en fagforening, og fagforeninger har stadig en vigtig rolle ifølge danskerne. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov.

Der hersker bred enighed blandt danskerne om, at fagforeninger har haft en positiv indflydelse på udviklingen af den danske arbejdsmarkedsmodel. 2 ud af 3 (67%) er enige om dette.

null

Og fagforeninger har fortsat en vigtig rolle. 2 ud af 3 (68%) af danskere mener, at fagforeninger er nødvendige for at sikre gode løn- og arbejdsforhold.

2 ud af 3 (65%) mener også, at fagforeninger handler om solidaritet og sammenhold inden for fagområder. Men her er der ikke overraskende større forskelle i danskernes holdning afhængigt at deres valg af fagforening.

null

Blandt medlemmer af traditionelle fagforeninger, som er organiseret efter fag og arbejdsopgaver, er der flest (73%), som mener, at fagforeninger handler om solidaritet og sammenhold, mens andelen af medlemmer af såkaldte gule fagforeninger, det vil sige tværfaglige lønmodtagerorganisationer (ASE, Business Danmark, Det Faglige Hus, Fagforeningen Danmark, Frie Funktionærer, Kristelig Fagforening) er noget lavere (51%). Danskere, som ikke er medlem af en fagforening, tilslutter sig heller ikke dette synspunkt i samme omfang (58%).

Fagforeninger er for dyre

Selvom flertallet af danskerne mener, at fagforeningerne har en vigtig rolle i samfundet, er de ikke udelt positive over for de danske fagforeninger.

Halvdelen af befolkningen mener, at fagforeninger er for dyre (55%). Dette uafhængigt af fagforeningsmedlemsskab eller mangel på samme. 2 ud af 5 (40%) mener, at fagforeninger er styret af politiske partier. Det er især dem over 50, som er af denne opfattelse (47%). 2 ud af 5 (40%) mener desuden, at fagforeningerne mangler gennemslagskraft og indflydelse.

Endelig mener 31%, at fagforeninger er gammeldags. Det er især mænd, der deler dette synspunkt (40% mod 22% af kvinderne). Samt medlemmer af gule fagforeninger (44% mod 27% af medlemmerne af traditionelle fagforeninger).

Når det kommer til det personlige udbytte af fagforeningsmedlemskab, er der dog kun et mindretal (23%), der mener, at man bedre selv kan forhandle løn- og arbejdsvilkår end en fagforening kan, mens 41% er uenige i dette synspunkt. Så fagforeninger har ikke udspillet deres rolle ifølge et flertal af danskerne.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 3921 interview med repræsentativt udvalgte personer fra YouGov Panelet i alderen 18+ år. Data er indsamlet fra perioden 12. til 28. december 2018.

Image: Getty