Julen er også for de syke, fattige og hjemløse
December 18th, 2018, Julie Thorsgaard Bøgh

Julen er også for de syke, fattige og hjemløse

Nordmenns veldedighetshjerter banker sterkt i julen. Annenhver nordmann gir et bidrag til veldedighet i julen for å hjelpe de syke, fattige og hjemløse. YouGov har sett nærmere på hvor gavmilde nordmennene er i julen.

Julen betyr for mange middag i familiens skjød (87 % som feirer jul, har planer om å feire jul med ett eller flere familiemedlemmer, og 85 % har planer om en middag julaften). Men det er ikke bare det familiære som vinner frem i julen. Omtanke for de svakeste er også noe som opptar den norske befolkningen.

2 av 5 som feirer jul, svarer at de gir penger til veldedighet i julen, og 8 % svarer at de bruker tid i julen på veldedighet (f.eks. ved frivillig arbeid).

null

Den eldre delen av befolkningen er særlig gavmilde i julen. Halvdelen av de over 60 gir penger i julen, mot 29 % av de mellom 18 og 39 år, og 43 % i aldersgruppen 40-59.

Hos kvinnene banker veldedighetshjertet raskere. 43 % av kvinnene gir penger, mot 36%.

Men hvorfor gir nordmenn tid og penger til veldedighet i julen?

null

3 av 5 svarer at de bidrar til veldedige organisasjoner fordi julen er en fin tid for å hjelpe andre. Hver femte svarer at flere kampanjer og økt fokus på veldedighet i julen er årsaken til deres bidrag, mens mer enn halvdelen (52 %) av nordmennene svarer at deres bidrag skyldes at julen er en vanskelig tid å komme gjennom for fattige og hjemløse.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på 1023 intervjuer, i et landsrepresentativt utvalg 18+ fra YouGov-panelet. Gjennomført i perioden 21. – 26. november 2018. Kilde: YouGov.