HTH eller Svane Køkkenet – hvilket køkken er danskernes foretrukne?
November 26th, 2018, Tove Keldsen

HTH eller Svane Køkkenet – hvilket køkken er danskernes foretrukne?

Hvad er afgørende for danskernes valg af køkkenmærke? BrandIndex har set nærmere på danskernes kendskab og holdning til de førende køkkenmærker på det danske marked.

De store køkkenkæder har alle et højt kendskab i den brede befolkningen over 18 år, viser data fra YouGov BrandIndex.

null

Over 70% af befolkningen har kendskab til HTH, Svane Køkkenet, Vordingborg Køkkenet, Invita og Kvik, mens kendskabet til kæderne, Designa og uno form er lavere. Halvdelen af befolkningen har kendskab til Designa og 2 ud af 5 til uno form (38,8%).

Men hvilke køkkenmærker har danskerne så det bedste indtryk af?

null

Impression-scoren beregnes ved, at man spørger, hvilke varemærker man har et overordnet positivt indtryk af, og hvilke man har et negativt indtryk af. Netscoren beregnes som positive minus negative tilkendegivelser.

Det lavere kendskab i den brede befolkning til Designa og uno form afspejles også i holdningen til de to køkkenmærker. Der er færre, der har et overordnet positivt indtryk af de to mærker end af de mere velkendte køkkenmærker. Det mest kendte køkkenmærke (HTH) topper impression-rankingen med en score på 20,2. Kun Svane Køkkenet, som også er det næstmest kendte mærke, nærmer sig HTH’s score (19,1) og har en reel mulighed for at true HTH’s plads i køkkenet.

null

Scoren værdi for pengene måles ved, at spørge respondenter, hvilke kæder, de forbinder med god ydelse i forhold til ydelsens pris samt hvilke kæder, de forbinder med dårlig ydelse i forhold til ydelsens pris. NetScoren beregnes som positive minus negative tilkendegivelser.

Det gode indtryk danskerne har af HTH kan hænge sammen med, at de forbinder HTH’s produkter og løsninger med god værdi for pengene. Målt på værdi for pengene indtager HTH førstepladsen med en score på 12,4 foran Svane Køkkenet, som får en score på 11,4, mens der er længere ned til tredjepladsen, der med en score på 8,1 bliver indtaget af Kvik.

Quality

Kvalitetsscoren findes ved, at man spørger respondenter, hvilke kæder, de forbinder med god kvalitet og hvilke de forbinder med dårlig kvalitet. NetScoren beregnes som positive minus negative tilkendegivelser.

Svane Køkkenet scorer til gengæld højest, når danskerne skal svare på, hvilke kæder de forbinder med god kvalitet. Svane Køkkenet får en kvalitetsscore på 33,2 mod HTH, der må nøjes med 26,0.

På Kvalitetsscoren indtager uno form en femteplads og kravler derved længere op ad trappen sammenholdt med placeringen for værdi for pengene. Kvik, der ellers placerede sig på en tredjeplads målt på værdi for pengene, må i Kvalitetsscoren stille sig bagerst i køen, hvor de med en score på 12,9 placerer sig som nummer sjok.

HTH og Svane Køkkenet kan således bryste sig med at bære mesterforklædet i den brede befolkning, mens Designa og uno forms primære udfordring er et lavere kendskab i den danske befolkning.

Om undersøgelsen

I Danmark sammenligner BrandIndex mere end 300 brands. Hver dag interviewer YouGov BrandIndex 200 personer, der er repræsentative for den generelle befolkning, og spørger dem om deres holdninger til forskellige varemærker.

Data er indsamlet i en periode på 8 uger med afslutning 1. oktober 2018, hvor 761 personer 18+ er blevet interviewet.

Læs mere om BrandIndex her: https://yougov.dk/find-solutions/brandindex/