August 10th, 2018, YouGov

Ökad polarisering

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ser ut att bli partierna som ökar mest i valet i september, enligt nya siffror från Yougov som tagits fram på uppdrag av Metro.

Väljarna dras mot partierna på ytterkanterna.

Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?

Jämförelse med juni 2018

null

Jämfört med valet år 2014, visar Yougov-mätningen en ökning med 12,8 procentenheter för Sverigedemokraterna, respektive 4,1 procentenheter för Vänsterpartiet.

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 13-15 juli 2018. Sammanlagt har 1 526 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18+, varav 1 221 uppgett partipreferenser. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014.