YouGov og GDPR: Slik forbereder vi oss til de nye kravene
May 1st, 2018, YouGov

YouGov og GDPR: Slik forbereder vi oss til de nye kravene

EU General Data Protection Regulation (GDPR), som på norsk kalles EUs forordning for personvern, harmoniserer lovene for databeskyttelse i EU og styrker rettighetene borgerne har til hvordan deres personopplysninger skal brukes. YouGov hilser innføringen av GDPR velkommen fordi vi mener at alle personopplysninger bør håndteres på en ansvarlig måte.

Som mange andre selskaper forbereder vi oss aktivt på GDPR.

Vi har opprettet et tverrfaglig team som skal lede et samsvarsprogram for GDPR som er godkjent av styret i YouGov Group. Som en del av dette programmet gjennomfører vi en prosess der vi ser nærmere på (og om nødvendig oppdaterer) våre retningslinjer, prosedyrer, systemer og juridiske avtaler for datavern i påvente av forordningen som trer i kraft i mai 2018.

YouGovs kjernevirksomhet, som består av tilbud om opinionsdata, realiseres via vårt svært aktive deltakerpanel på 5 millioner medlemmer over hele verden, som forsyner oss med en kontinuerlig strøm av data om sine holdninger, synspunkter, om det de liker og misliker. Vi har ingen problemer med å forstå verdien av de dataene paneldeltakerne gir oss, og heller ikke det ansvaret som følger med dette.

For YouGov er ikke forberedelsene til GDPR noe vi gjør bare for syns skyld. Vi ser tvert imot på det som en mulighet til å styrke det tillitsforholdet vi har til panelet vårt, og ytterligere øke den anseelsen vi har som et selskap med stor vekt på nøyaktighet og åpenhet.

Ta kontakt med din lokale YouGov-representant eller det globale GDPR-teamet på dataprotection@yougov.com for å få mer informasjon.