YouGov og GDPR: Hvordan vi forbereder os på de ny krav
May 1st, 2018, YouGov

YouGov og GDPR: Hvordan vi forbereder os på de ny krav

EU's Databeskyttelsesforordning (GDPR) harmoniserer lovgivningen på tværs af EU og styrker de rettigheder, som borgerne har, for brug af deres personlige data. YouGov byder den ny databeskyttelsesforordning velkommen, fordi vi mener, at alle personlige data skal håndteres ansvarligt.

Ligesom mange andre firmaer forbereder vi os aktivt på Databeskyttelsesforordningen.

Vi har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, med støtte fra YouGovs bestyrelse, der skal sikre overensstemmelse med den nye forordning. Som en del af dette program er vi ved at gennemgå (og om nødvendigt opdatere) vores datapolitik, procedurer, systemer og retlige aftaler, så de er parat til forordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018.

YouGovs kerneydelse er analyser og opinionsmålinger, der stammer fra vores aktive panel bestående af 5 millioner medlemmer på verdensplan. Medlemmerne forsyner os med en stadig strøm af data om deres holdninger, overbevisninger, hvad de synes om, og hvad de ikke synes om. Vi værdsætter de oplysninger, som medlemmerne i vores panel forsyner os med og er bevidste om det medfølgende ansvar.

YouGov ser databeskyttelsesforordningen som en mulighed for at bekræfte det tillidsforhold, vi har til vores panelmedlemmer og til at bestyrke vores ry for præcision og gennemsigtighed.

Du kan kontakte din lokale YouGov repræsentant eller det globale GDPR team på dataprotection@yougov.com for at få flere oplysninger.

Mail: dataprotection@yougov.com