Så många har redan brutit sina nyårslöften
April 6th, 2018, Tove Keldsen

Så många har redan brutit sina nyårslöften

Tre månader har gått av året och det går inte så bra med svenskarnas nyårslöften för 2018! Var tredje har nämligen redan brutit sina nyårslöften.

YouGov har följt upp svenskarnas nyårslöften för 2018. Hur många har satt upp mål för det nya året och lyckas de leva upp till dem?

16 % hade ett nyårslöfte för 2018 och i synnerhet 18–29-åringar var bra på att avge nyårslöften. 32 % hade ett löfte för 2018, jämfört med 14 % i befolkningen i stort.

Topp 10: Nyårslöften för 2018

null

Svenskarna vill helst av allt komma i form, gå ned i vikt och äta bättre under det nya året. Att sluta röka, som annars är ett klassiskt nyårslöfte, hamnar långt ner på listan. Endast 6 % har som nyårslöfte att sluta röka under 2018.

Var tredje har brutit sina nyårslöften

Och hur lyckas svenskarna med att hålla sina nyårslöften när ett par månader har gått av 2018? Drygt hälften håller fortfarande sina löften (57 %), men var tredje (33 %) har inte lyckats hålla sina nyårslöften, medan 10 % är osäkra.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 14- 17 mars 2018 har sammanlagt 1014 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

Photo by Thomas Kelley