March 22nd, 2018, YouGov

Moderaterna tappar och kategorin "Övriga" ökar

Jämfört med några månader tillbaka har stödet för Moderaterna minskat till 18,8 från 22,7 procent i december.

Sedan februari har stödet för partierna i kategorin ”övriga” ökat från 2,4 procent till 4,1 procent. Ökningen består till stor del av personer som säger sig stödja det nystartade partiet Alternativ för Sverige.

Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?

Jämförelse med februari 2018

null

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av YouGov under perioden 16-19 mars 2018. Sammanlagt har 1 516 intervjuer genomförts via YouGovs panel med män och kvinnor 18-74 år, varav 1 140 uppgett partipreferenser. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,9% (procentenheter).