Kvinnors topp 10
March 20th, 2018, Tove Keldsen

Kvinnors topp 10

Svenska klassiker som ICA, IKEA och Volvo toppar YouGov BrandIndex lista över varumärken som svenska kvinnor har bäst intryck av. Det visar en årssammanfattning av YouGov BrandIndex. Arla är det varumärke med den största positiva förändringen.

Vilka varumärken har svenska kvinnor bäst intryck av? YouGov BrandIndex lanserar kvinnors topplista bland varumärken 2017 och listan domineras av svenska varumärken inom dagligvaror, möbler och hushåll.

Varumärken med bäst helhetsintryck bland svenska kvinnor

null

ICA är det varumärke som svenska kvinnor har mest positivt intryck av under det senaste året. Andra varumärken som kvinnorna har en positiv attityd till är IKEA och Volvo som hamnar på andra- respektive tredjeplats.

Den mobila betaltjänsten Swish har lagts till i BrandIndex under 2017 och hamnar på fjärdeplats. Swish är ett starkt varumärke i Sverige och blev också det mest rekommenderade varumärket 2017.

Listan domineras av både större och mindre svenska varumärken inom dagligvaror, som Yes, Wasabröd, Marabou och Västerbottensost.

Arla har ökat mest i helhetsintryck

null

Till skillnad från topp 10-listan återfinns varumärken från flera olika kategorier i listan med de varumärken som ökat mest under det senaste året.

Arla som YouGov och Indikat har utsett till årets stjärnvarumärke 2017, har efter mjölkkrisen våren 2015 arbetat fokuserat i sin kommunikation och marknadsföring för att återhämta sin position på marknaden. Under 2017 har Arla ökat sitt helhetsintryck bland kvinnor med 6,8 poäng.

Vattenfall har under det senaste året uppmätt övervägande positivt helhetsintryck bland kvinnor för första gången på flera år och hamnar på andra plats på listan med varumärken som ökat mest. Circle K är ett annat varumärke som ökat hos kvinnorna senaste året. BrandIndex visar att attityderna till Circle K ökar i takt med att kännedomen om varumärket ökar efter namnbytet för knappt två år sedan.

Se flera rankingar för varumärken här

Om YouGov Brandindex

YouGov Brandindex är ledande inom varumärkesundersökningar. I Sverige mäts nästan 300 varumärken dagligen. Varje dag genomförs 160 intervjuer bland svenska allmänheten som ger sin uppfattning av olika varumärken.

Helhetsintryck-poängen tas fram genom att respondenterna får besvara frågor om vilka varumärken de har ett allmänt positivt intryck av och vilka de har ett allmänt negativt intryck av. Poängen är nettovärdet dvs. andelen av kvinnor som har ett allmänt positivt intryck, minus andelen har ett allmänt negativt intryck av respektive varumärke under perioden 1 mars 2017 till 28 februari 2018.

I listan med varumärken som ökar mest rankas de varumärken som ökar mest i helhetsintryck bland svenska kvinnor under perioden 1 mars 2017 till 28 februari 2018 jämfört med samma period år 2016-2017.

www.yougov.se/find-solutions/brandindex