Miehet ja naiset erimielisiä Me Too -kampanjan vaikutuksista?
March 8th, 2018, Tove Keldsen

Miehet ja naiset erimielisiä Me Too -kampanjan vaikutuksista?

Auttaako Me Too -kampanja luomaan parempia työolosuhteita naisille tai vähentämään seksuaalista häirintää? YouGov kysyi suomalaisilta, mikä vaikutus pienellä hashtagilla heidän mielestään on ollut.

Me Too -hashtag saavutti suosiota vuonna 2017, elokuvatuottaja Harvey Weinsteiniin kohdistuneiden seksuaalista häirintää koskeneiden syytösten jälkimainingeissa, ja sitä on sittemmin käytetty kaikilla aloilla ympäri maailman.

Mutta mikä merkitys maailmanlaajuisella kampanjalla on todella ollut? Entä mitä se tulee jatkossa merkitsemään suomalaisille naisille ja miehille? YouGov kysyi aiheesta suomalaisilta:

null

Noin joka toinen suomalainen (49 %) arvioi, että Me Too -kampanja on jossakin määrin tai erittäin suuressa määrin mahdollistanut naisille paremmat työolot. Lisäksi yli kolme viidestä (64 %) arvioi joko jossakin määrin tai erittäin suuressa määrin, että kampanja voi vähentää seksuaalista häirintää työpaikoilla ja julkisilla paikoilla.

Suomalaiset miehet ja naiset eivät kuitenkaan ole täysin yksimielisiä siitä, kuinka huomattavia kampanjan vaikutukset ovat olleet.

Suomalaiset miehet arvioivat vähemmässä määrin kuin suomalaiset naiset, että Me Too -kampanja on saanut aikaan muutoksia. Noin kaksi miestä viidestä (38 %) arvioi, että Me Too -kampanjalla ei ole ollut lainkaan vaikutusta, tai vain pienessä määrin vaikutusta naisten työolojen parantamiseksi, kun taas naisista samoin arvioi 27 %. Niin ikään joka neljäs suomalainen mies arvioi, että Me Too -kampanja ei ehkäise lainkaan, tai voi ehkäistä vain pienessä määrin seksuaalista ahdistelua työpaikoilla ja julkisilla paikoilla, siinä missä naisista näin arvelee 15 %.

Me Too -kampanja on mennyt liian pitkälle syyllistämisessä

Monet suomalaiset ovat myös sitä mieltä, että Me Too -kampanjalla on varjopuolensa. Noin joka toinen suomalainen (49 %) arvioi jossakin määrin tai suuressa määrin, että Me Too-kampanja on mennyt liian pitkälle yksittäisten henkilöiden julkisessa syyllistämisessä. Tällä osa-alueella miehet ovat kuitenkin yliedustettuina. Heistä 28 % arvioi erittäin suuressa määrin, että Me Too -kampanja on mennyt liian pitkälle yksittäisten henkilöiden julkisessa syyllistämisessä, kun taas naisista samoin arvioi 13 %.

Tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 31-01-2018 – 03-02-2018. Vastaajia Suomessa 1007. Lähde: YouGov.