Har män och kvinnor olika uppfattningar om Me Too-kampanjens effekt?
March 8th, 2018, Tove Keldsen

Har män och kvinnor olika uppfattningar om Me Too-kampanjens effekt?

Bidrar Me Too-kampanjen till att skapa bättre förhållanden för kvinnor på arbetsplatser? YouGov har frågat svenskar vilken effekt de anser att hashtaggen har.

#Metoo är en hashtag som blev uppmärksammad under 2017. Hashtaggen fick spridning efter att Alyssa Milano (skådespelerska) bad kvinnor som ofredats sexuellt att svara på hennes tweet med orden ”me too”. Detta gjordes i samband med att filmproducenten Harvey Weinstein anklagades för våldtäkt av flera kända skådespelerskor.

Vad har den världsomspännande kampanjen egentligen betytt och vad kommer den att betyda framöver för kvinnor och män i Sverige? Det har YouGov frågat svenskarna om.

null

Cirka 3 av 5 (61 %) anser att Me Too-kampanjen till viss grad eller i mycket hög grad bidrar till att kvinnor får bättre arbetsförhållanden. 2 av 3 (68 %) anser även att kampanjen till viss eller mycket hög grad kan förhindra sexuella trakasserier på jobbet och på offentliga platser.

Svenska män och kvinnor är dock inte helt eniga om hur avgörande kampanjens effekt är.

Svenska män anser i lägre grad än svenska kvinnor att Me Too-kampanjen har gjort skillnad. Cirka 2 av 5 män (39 %) anser inte alls eller endast i liten grad att Me Too-kampanjen bidrar till att kvinnor får bättre arbetsförhållanden, jämfört med 23 % av kvinnorna. Medan 26 % av kvinnorna i mycket hög grad anser att kampanjen bidrar till bättre arbetsförhållanden, jämfört med 13 % av männen.

Resultaten visar även att var tredje svensk man (34 %) inte alls eller endast i liten grad anser att Me Too-kampanjen kan förhindra sexuella trakasserier på jobbet och på offentliga platser, jämfört med 17 % av kvinnorna.

Me Too-kampanjen har gått för långt när det gäller anklagelser

Många svenskar anser också att Me Too-kampanjen har en skuggsida. Cirka tre av fem (63 %) anser till viss eller hög grad att Me Too-kampanjen har gått för långt vad gäller offentliga anklagelser mot enskilda personer. I dessa siffor är männen överrepresenterade. 44 % av männen anser i mycket hög grad att Me Too-kampanjen har gått för långt angående offentliga anklagelser mot enskilda individer, jämfört med 25 % av kvinnorna.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 26- 29 januari 2018 har sammanlagt 1011 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.