Er menn og kvinner splittet om effekten av Me Too-kampanjen?
March 8th, 2018, Tove Keldsen

Er menn og kvinner splittet om effekten av Me Too-kampanjen?

Bidrar Me Too-kampanjen til å skape bedre forhold for kvinner på jobben eller mindre seksuell trakassering? YouGov har spurt nordmenn hvilken effekt de mener at den lille emneknaggen har.

Me Too-emneknaggen ble populær i 2017 i kjølvannet av anklager om seksuelle overgrep begått av filmprodusenten Harvey Weinstein, og har siden blitt flittig brukt innenfor alle bransjer over hele verden.

Men hvilken betydning har den verdensomspennende kampanjen egentlig hatt? Og hva kommer den til å bety fremover for kvinner og menn i Norge? Det har YouGov spurt nordmenn om:

null

Ca. 2 av 3 (65 %) mener at Me Too-kampanjen til en viss eller i svært høy grad bidrar til at kvinner får bedre arbeidsforhold. Og hele 75 % mener til en viss eller i svært høy grad også at kampanjen kan forhindre seksuell trakassering på jobben og på offentlige steder.

Norske menn og kvinner er imidlertid ikke helt enige om hvor avgjørende effekt kampanjen har.

Norske menn mener i mindre grad enn norske kvinner at Me Too-kampanjen har gjort en forskjell. Ca. hver fjerde mann (26 %) mener ikke i det hele tatt eller bare i liten grad at Me Too-kampanjen bidrar til at kvinner får bedre arbeidsforhold, mot 17 % av kvinnene. På samme måte mener 18 % av mennene ikke i det hele tatt eller bare i liten grad at Me Too-kampanjen kan forhindre seksuell trakassering på jobben og på offentlige steder, mot 10 % av kvinnene.

Me Too-kampanjen har gått for langt med beskyldninger

Mange nordmenn mener likevel også at Me Too-kampanjen har en skyggeside. Ca. 2 av 3 (65 %) mener til en viss eller i høy grad at Me Too-kampanjen har gått for langt når det gjelder offentlige beskyldninger mot enkeltpersoner.

Her er mennene til gjengjeld overrepresentert. 35 % mener i svært høy grad at Me Too-kampanjen har gått for langt med hensyn til offentlige beskyldninger mot enkeltpersoner, mot 28 % av kvinnene.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er basert på intervju med 1 017 nordmenn, som utgjør et representativt utvalg av personer i alderen 18+ år fra YouGov-panelet i perioden 14. – 19. februar 2018. Kilde: YouGov.