Mænd og kvinder splittede omkring Me Too-kampagnens effekt?
March 8th, 2018, Tove Keldsen

Mænd og kvinder splittede omkring Me Too-kampagnens effekt?

Bidrager Me Too-kampagnen til at skabe bedre forhold for kvinder på arbejdspladsen eller mindre seksuel chikane? YouGov har spurgt danskerne, hvilken effekt, de mener, det lille hashtag har.

Me Too-hashtagget opstod i 2017 kølvandet på anklager om seksuelle overgreb begået af filmproduceren Harvey Weinstein og er siden blevet flittigt brugt inden for alle brancher over hele verden.

Men hvad har den verdensomspændende kampagne egentlig betydet? Og hvad kommer den til at betyde fremadrettet for kvinder og mænd i Danmark? Det har YouGov spurgt danskerne om:

null

Ca. 2 ud 5 (43%) mener, at Me Too-kampagnen til en vis eller i meget høj grad bidrager til, at kvinder får bedre arbejdsvilkår. Ca. halvdelen af danskerne (49%) mener til en vis eller i meget høj grad også, at kampagnen kan forhindre seksuel chikane på arbejdspladsen og på offentlige steder.

Danske mænd og kvinder er dog ikke helt enige om, hvor afgørende en effekt kampagnen har.

Ca. hver fjerde danske mand (24%) mener slet ikke, at Me Too-kampagnen bidrager til, at kvinder får bedre arbejdsvilkår, mens kun ca. hver tiende danske kvinde (11%) mener det samme. På samme vis mener 16% af de danske mænd slet ikke, at Me Too-kampagnen kan forhindre seksuel chikane på arbejdspladsen og på offentlige steder mod 7% af kvinderne.

Me Too-kampagnen er gået for langt med beskyldninger

Mange danskerne mener også, at Me Too-kampagnen har en skyggeside. Mere end halvdelen (54%) mener til en vis eller i høj grad, at Me Too-kampagnen er gået for vidt med hensyn til offentlige beskyldninger mod enkeltpersoner. Her er mændene til gengæld overrepræsenterede. 37% mener i meget høj grad, at Me Too-kampagnen er gået for vidt med hensyn til offentlige beskyldninger mod enkeltpersoner mod 17% af kvinderne.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på 1011 interview med repræsentativt udvalgte personer i alderen 18+ år fra YouGov panelet i perioden 26. – 29. januar 2018.