Vad föredrar vi hos en kärlekspartner?
November 30th, 2017, Tove Keldsen

Vad föredrar vi hos en kärlekspartner?

Humor, intelligens, pengar eller utseende? YouGov har undersökt vad vi söker hos en kärlekspartner samt skillnaderna mellan vad män och kvinnor prioriterar.

De flesta tycker att personligheten är det viktigaste hos en kärlekspartner. Det är dock skillnad på mäns och kvinnors prioriteringar.

null

Kvinnor väljer personlighet framför utseende i betydligt högre grad än män. 93 % av de svenska kvinnorna prioriterar personlighet framför utseende, mot 80 % av männen.

null

En tilltalande personlighet är viktigast för 73 % av de svenska kvinnorna. Sinne för humor är den näst viktigaste egenskapen hos en kärlekspartner. 8 % av kvinnorna tycker att humor är den viktigaste egenskapen och 37 % svarar att det är näst viktigast. Intelligens hamnar på tredje plats.

null

De svenska männen värderar också personlighet högt. 62 % av männen har en personlighet som de gillar som första prioritet. Precis som för kvinnorna så värderas ett sinne för humor som näst viktigast, om än männen inte värderar det riktigt lika högt som kvinnorna. Intelligens hamnar på tredje plats, före utseende.

Utseendet är viktigare för män än för kvinnor. Bland männen är det 14 % som svarar att utseendet är viktigast hos en kärlekspartner mot 5 % av kvinnorna.

Att en kärlekspartner har/tjänar mycket pengar ligger längst ned på prioriteringslistan hos både män och kvinnor.

Ladda ner PDF: YouGov global partner preferences

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21 – 24 juli 2017 har sammanlagt 1006 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

Photo: GettyImages