Mitä asioita pidämme tärkeinä kumppanissa?
November 30th, 2017, Tove Keldsen

Mitä asioita pidämme tärkeinä kumppanissa?

Huumorintaju, älykkyys, varakkuus ja ulkonäkö. Mitkä ovat tärkeimpiä prioriteetteja kumppania ajatellessamme? Ja onko miesten ja naisten välillä eroja? YouGov on tutkinut asiaa.

Useimmat mainitsevat hyvän luonteen, kun mietitään tärkeimpinä pidettyjä asioita kumppanissa. Miesten ja naisten prioriteeteissä on eroja.

null

Huomattavasti suurempi osuus naisista pitää luonnetta tärkeämpänä kuin ulkonäköä, kun verrataan miehiin. Peräti 93 % suomalaisista naisista pitää luonnetta tärkeämpänä kuin ulkonäköä, kun taas miehissä vastaava osuus on 77 %.

null

Miellyttävä luonne on tärkein prioriteetti 59 prosentille suomalaisnaisista. Huumorintaju on toiseksi tärkein prioriteetti kumppania ajateltaessa. Naisista 14 % asetti sen tärkeimmäksi prioriteetiksi ja 32 % toiseksi tärkeimmäksi. Yhteiset mielenkiinnon kohteet ovat kolmanneksi tärkein asia. 15 % asetti sen tärkeimmäksi prioriteetiksi ja 23 % toiseksi tärkeimmäksi.

null

Suomalaiset miehet arvostavat myös miellyttävää luonnetta. 55 % miehistä valitsi ykkösprioriteetiksi luonteen, josta pitävät. Huumorintaju on naisten tavoin toiseksi tärkein prioriteetti. 11 % asetti sen tärkeimmäksi prioriteetiksi ja 31 % toiseksi tärkeimmäksi.

Yhteiset mielenkiinnon kohteet ovat kolmannella sijalla tasoissa hyvännäköisyyden kanssa Suomalaiset miehet pitävät siten ulkonäköä tärkeämpänä kuin naiset, kun ajatellaan kumppania. 16 % ilmoitti sen ykkösprioriteetiksi, kun naisista vastaava luku oli 5 %. Miehistä 12 % asetti ulkonäön kakkossijalle ja naisista 5 %.

Kumppanin varakkuus tai kohtuullisen hyvät tulot olivat alimpana prioriteettijärjestyksessä sekä miehillä että naisilla. Useampi mies kuin nainen sijoitti sen viimeiselle sijalle – 80 % miehistä ja 62 % naisista.

YouGov global partner preferences

Tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 21.–24. heinäkuuta 2017. Vastaajia Suomessa 1005. Lähde: YouGov.

Photo: GettyImages