Sverigedemokraterna backar i opinionen
November 23rd, 2017, YouGov

Sverigedemokraterna backar i opinionen

Sverigedemokraterna håller på att petas från platsen som näst största parti. Moderaterna fortsätter att gå framåt.

Sverigedemokraternas väljarstöd på 20,7 procent i den senaste opinionsmätningen från Yougov är den sämsta siffran partiet fått i en Yougov-mätning sedan juni 2015.

Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval idag?

Jämförelse med oktober 2017

null

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd i YouGovs onlinepanel under perioden 17‐20 november 2017. 1524 personer har genomfört undersökningen. Målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen för kön, ålder, region och senaste riksdagsval. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,9% (procentenheter).