Näin rehellisiä olisimme vieraille ihmisille
September 27th, 2017, Tove Keldsen

Näin rehellisiä olisimme vieraille ihmisille

Ruokaa hampaiden välissä tai sepalus auki: Kuinka rehellisesti kertoisimme tällaisista asioista vieraille ihmisille? Kuinka pitkälle olemme valmiita menemään, jotta he eivät joutuisi noloon tilanteeseen? YouGov on tutkinut asiaa.

Useimmat ovat varmasti joskus tulleet kotiin kaupungilta tai tapaamisesta ja huomanneet sepaluksen olevan auki, tai hampaiden välissä olevan ruokaa. Voi tuntua ikävältä, että kukaan ei ole sanonut asiasta mitään, mutta miten rehellisiä olemme tällaisissa asioissa vieraille ihmisille tai kollegoille ja tutuille?

YouGov on tutkinut, kuinka moni kertoisi vieraille ihmisille tai kollegoilleen ja tutuilleen, jos heillä olisi ruokaa hampaiden välissä.

null

Joka neljäs uskoisi kertovansa vieraille ihmisille, että heillä on ruokaa hampaiden välissä, kun taas suurin osa suomalaisista (67 %) kertoisi asiasta kollegoille tai tutuille. Naiset ovat miehiä taipuvaisempia kertomaan asiasta sekä vieraille ihmisille (31 % naisista ja 19 % miehistä) että kollegoille ja tutuille (74 % naisista ja 60 % miehistä).

null

Kun on kyse vetoketjun sulkemisen unohtamisesta, joka neljäs suomalainen (26 %) kertoisi asiasta vieraalle ihmiselle. Varsinkin nuorempi ikäryhmä, 18–29-vuotiaat, pitäisi todennäköisesti suunsa kiinni nähdessään vieraalla ihmisellä olevan sepaluksen auki. Vain 18 % heistä pelastaisi vieraan ihmisen nolosta tilanteesta.

Toisaalta 80 % suomalaisista kertoisi kollegalle tai tutulle avoimesta sepaluksesta.

Tutkimuksesta

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 15.–18. syyskuuta 2017. Vastaajia Suomessa 1015. Lähde: YouGov.

Photo: GettyImages