Så ärliga är vi mot främmande människor
September 27th, 2017, Tove Keldsen

Så ärliga är vi mot främmande människor

Matrester mellan tänderna eller öppen gylf: Hur ärliga är vi mot främmande människor som vi möter? Och hur långt är vi beredda att gå för att undvika att det blir pinsamt för dem? Det har YouGov undersökt.

De flesta har nog varit med om att komma hem efter att ha varit på stan, eller i ett möte eller liknande, och upptäcka att gylfen varit öppen eller att man har ett vallmofrö mellan tänderna. Man kan då bli väldigt irriterad över att ingen har sagt något, men hur ärliga är vi själva mot främlingar, kollegor och bekanta?

YouGov har undersökt hur många som skulle påpeka för en främling, kollega eller bekant att de har matrester mellan tänderna.

null

Bara 1 av 6 (15 %) skulle vara benägna att påpeka för en främling att de har matrester mellan tänderna, medan en majoritet av svenskarna (70 %) skulle påpeka det för sina kollegor och bekanta. Framför allt kvinnorna (79 % mot 61 % av männen) skulle sannolikt påpeka det för en kollega eller bekant.

null

När det handlar om att ha glömt att stänga gylfen skulle 1 av 5 (21 %) påpeka det för en främling. Det är framför allt de äldre 60+ som sannolikt skulle hjälpa en främling (26 % mot endast 15 % av ungdomar mellan 18-29 år).

Majoriteten, 83 %, av befolkningen skulle däremot påpeka för en kollega eller bekant att de har gylfen öppen.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 15 – 17 september 2017 har sammanlagt 2009 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18+ som är singlar via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.

Photo: GettyImages