Mer än var fjärde har bojkottat ett varumärke
September 5th, 2017, Tove Keldsen, Charlotte Wahlberg

Mer än var fjärde har bojkottat ett varumärke

28 % av de svenska konsumenterna har bojkottat ett varumärke som följd av en skandal eller ett negativt rykte visar en ny undersökning från YouGov. Men vilka är de som bojkottar?

Rapporten ”Sweden: The Brand Boycotter”, som tagits fram av YouGov, tittar närmare på svenska konsumenter som har slutat att använda ett varumärke permanent eller tillfälligt, som en direkt följd av en skandal eller ett negativt rykte.

null

Rapporten visar vilka svenskar som bojkottar varumärken, vilka orsakerna är till att de har slutat använda ett varumärke och vad som kan få dem att börja använda varumärket igen.

null

2 av 5 (40 %) som har slutat använda ett varumärke har gjort det på grund av dålig behandling av djur. Produkter som har negativ inverkan på konsumenternas hälsa är också en av de huvudsakliga orsakerna till bojkott av ett varumärke (39 %), tillsammans med orättvis behandling av de anställda (37 %).

Förutom när produkterna har en direkt skadlig hälsoeffekt, verkar de svenskar som bojkottar vara mer motiverade av företagens etik och moral än av hur nöjda de är med själva produkten/varumärket. Miljöskada (36 %), orättvis behandling av anställda (31 %), medveten mörkläggning av information eller resultat (30 %) samt korruption (27 %) är alltså de huvudsakliga orsakerna till bojkott av ett varumärke.

YouGov-rapporten visar också att vägen tillbaka för bojkottade företag är väldigt lång. 62 % av dem som har slutat använda ett varumärke använder det fortfarande inte och endast 5 % använder det lika mycket som tidigare.

Rapporten ”Sweden: The Brand Boycotter”, som även visar vad som kännetecknar de som bojkottar varumärken när det gäller demografi, åsikter och konsumtionsmönster, kan laddas ner här.

Om rapporten

Rapporten bygger på data från YouGov Profiles och YouGov BrandIndex samt en YouGov Omnibus med 1981 intervjuer genomförd med representativt utvalda personer i åldern 18+ från YouGov-panelen under perioden 2-4 juni 2017.

Photo: GettyImages