August 20th, 2015, Charlotte Wahlberg, Tove Keldsen

Drygt en tredjedel av svenskarna är missnöjda med sin kropp

En global undersökning från YouGov visar att drygt en tredjedel av svenskarna är missnöjda med sin vikt och kropp. Svenska kvinnor är mer missnöjda med sin kropp än män.

Studien undersökte hur nöjda människor i 25 länder runt om i världen är med sin kropp. I Sverige uppgav drygt en tredjedel (39 procent) att de antingen var missnöjda eller mycket missnöjda med sin kropp och vikt. 59 procent uppgav att de var nöjda.

Det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor är mer missnöjda med sin kropp än män. Omkring fyra av tio svenska kvinnor (43 procent) är missnöjda, medan 56 procent är nöjda. Svenska män tycks känna sig lite bekvämare med sig själva – 62 procent är nöjda, medan 35 procent inte är det.

Personer som bor i Stockholm är mer nöjda (66 procent) jämfört med rikssnittet (59 procent). Jämförelsevis uppger 55% i norra mellersta Sverige att de är nöjda med sin vikt och kropp och motsvarande andel i södra mellersta Sverige är 56 procent, i norra Sverige 58 procent och i Skåne, Halland och Blekinge 61 procent.

null

Hur ser det ut i resten av världen?

I USA, Australien och de flesta länder som undersökts i Europa och Asien/Stillahavsregionen är äldre personer betydligt mer nöjda med sin kroppsform än personer i 20- och 30-årsåldern.

Pressen på att vara chic tycks dock spela roll i Frankrike, som är det enda undersökta landet i Europa där unga är mer nöjda med sin kropp och vikt än medelålders och äldre personer. 68 procent av de tillfrågade fransmännen i åldern 18–24 år är nöjda med sin kropp och vikt jämfört med strax över hälften (55 procent) av de tillfrågade personerna i åldern 55-74 år. I Förenade Arabemiraten, Egypten och Mexiko är unga också betydligt mer nöjda med sin kropp och vikt än äldre.

Av de tjugofem undersökta länderna är det i Indonesien man har mest positiv kroppsuppfattning och fler än tre fjärdedelar (78 procent) uppger att de är nöjda med sin kroppsvikt och form. Personer bosatta i Saudiarabien (72 procent), Oman (70 procent) och Qatar (70 procent) är näst mest nöjda med sin kroppsuppfattning.

Män är generellt sett mer positiva till sin vikt och kropp än kvinnor. Endast i Saudiarabien är kvinnor mer bekväma med sitt utseende än män, där 74 procent av alla saudiska kvinnor uppger att de är nöjda med sin kropp och vikt jämfört med 70 procent av saudiska männen.

Kvinnor i Hongkong har mest negativ kroppsuppfattning, då endast 44 procent uppger att de är nöjda med sin kropp och vikt, jämfört med 55 procent av alla män i Hongkong.

Kändiskultur

I sjutton av de tjugofem undersökta länderna anser fler än hälften av de svarande att kändiskulturen påverkar unga negativt.

Skandinaver och britter anser i högst grad att kändiskulturen har en negativ inverkan, där cirka tre fjärdedelar av de svarande (77 procent i Sverige och 74 procent i UK) anser att kändiskulturen har en negativ inverkan på ungas kroppsuppfattning. Endast 6 procent av svenskarna anser att kändiskulturen kan vara positiv.

Generellt har de undersökta länderna i Mellanöstern och Asien/Stillahavsregionen en mer positiv syn på kändiskulturens inverkan på unga. Cirka en tredjedel i Förenade Arabemiraten (34 procent), Malaysia (34 procent), Thailand (34 procent) och Qatar (31 procent) anser att kändiskulturen kan ha en positiv effekt, liksom 41 procent i Kina.

Alla siffror, om inget annat anges, kommer från YouGov. Total urvalsstorlek är 22 140 vuxna runt om i världen*. Fältarbetet genomfördes online med hjälp av YouGovs Omnibus-tjänst mellan 28 april och 13 maj 2015. Siffrorna har viktats och är representativa för den vuxna befolkningen/online-befolkningen 18 år och äldre per land.

*Vuxna i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Egypten, Chile, Columbia, Mexiko, Kina, Hongkong, Singapore, Indonesien, Malaysia, Thailand och Australien deltog i undersökningen.