March 10th, 2021, Tove Keldsen

Valgmåling marts 2021

Her kan du se den sidste valgmåling, som YouGov har foretaget for BT.

null

Undersøgelsen er baseret på interview med 1.242 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 5. til 8. marts 2021. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Kilde: YouGov for B.T.

Læs mere på B.T.