Inget lyft för S
May 17th, 2018, YouGov

Inget lyft för S

Socialdemokraternas och Moderaternas tuffare migrationspolitik har inte gett något lyft i opinionen.

SD ligger jämsides med Socialdemokraterna på 23 procent i opinionen, enligt den senaste opinionsmätningen från Yougov som görs på uppdrag av Metro.

Samtidigt har just flykting- och invandringspolitiken blivit en viktigare fråga för väljarna. 47 procent av väljarna ser frågan som en av de tre viktigaste.

Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag?

Jämförelse med april 2018

Läs mer på Metro

Ladda ner rapporten

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 11-14 maj 2018 har 1523 intervjuer genomförts med kvinnor och män från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, region och röstfördelning vid riksdagsvalet i september 2014. Den maximala osäkerheten i undersökningen är +/- 2,9% (procentenheter).

Image: Socialdemokraterna